wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Badanie FOCUS- terminy

23 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że dzięki Państwa zainteresowaniu badaniem FOCUSOWYM mamy ustalone już trzy terminy badania.

Grupa I

30 styczeń 2018 r. w godzinach 13:00-15:00

Grupa II

2.02.2018 r. w godzinach 16:00-18:00

Grupa III

6.02.2018 r. w godzinach 13:00-15:00

 

Zaproszenie na badanie FOCUS

15 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konsultacjach jako FOCUS.

Badanie Focusowe skierowane jest do osób zatrudnionych w instytucjach doradztwa i poradnictwa zawodowego m. in Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, PUP, Centrum Informacji i planowania kariery zawodowej, Agencje Pośrednictwa Zawodowego, OHP oraz wszystkie firmy podobne do BD Center.

Wywiady Focusowe zostaną przeprowadzone z 33 Użytkownikami z województwa podkarpackiego. Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie dla każdego Uczestnika/czki Projektu gratyfikacja za poświęcony czas w wysokości 250,00 zł brutto.

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach tele-IDI

08 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konsultacjach jako tele-IDI. Konsultacje prowadzone są telefonicznie z użytkownikami typu a) tj. instytucjami kształcenia i/lub szkolenia zawodowego (m.in. szkoły zaw., inst. szkol., CKU, CKP, KOWEZ, inne), konsultacje prowadzone są na terenie całej Polski. Poznanie Waszej opinii pomoże nam w dalszym etapie wypracować narzędzia projektu m.in. ogólnopolską platformę internetową związana z edukacją zawodową i kształceniem dualnym oraz kursy e-learningowe. 

Za poświęcony przez Państwa czas, przysługuje Państwu gratyfikacja w kwocie 200 zł brutto.

 

Witamy na stronie

01 sierpień 2017

Szanowni Państwo,

witamy na stronie projektu pn. "DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego" realizowanego przez EDUCARE et SERVIRE Fundację Antoniego Kamińskiego w partnerstwie z BD Center sp. z o.o. oraz Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli szukają Państwo projektu, który wesprze Państwa przedsiębiorstwo/instytucję oraz prowadzone działania, zapraszamy do kontaktu.

Podkategorie