wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Zaproszenie na Badanie FOCUS

01 luty 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konsultacjach jako FOCUS.

Badanie skierowane jest do Odbiorców docelowych (K i M, w tym ON: uczniowie /absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zaw.  oraz os. bezrobotne i bierne zaw. 18-29 lat nie uczące się,
nie pracujące i nie szkolące min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu, tzw. "młodzież NEET"):

Wywiady Focusowe zostaną przeprowadzone z 40 odbiorcami z województwa podkarpackiego. Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie dla każdego Uczestnika/czki Projektu gratyfikacja za poświęcony czas w wysokości 100,00 zł brutto.

 

Zakończenie rekrutacji do Badania FOCUS

26 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy rekrutację do Badania FOCUS, mamy ostatnie ustalone terminy:

Grupa IV

9.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

Grupa V

14.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

Grupa VI

16.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

 

Badanie FOCUS- terminy

23 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że dzięki Państwa zainteresowaniu badaniem FOCUSOWYM mamy ustalone już trzy terminy badania.

Grupa I

30 styczeń 2018 r. w godzinach 13:00-15:00

Grupa II

2.02.2018 r. w godzinach 16:00-18:00

Grupa III

6.02.2018 r. w godzinach 13:00-15:00

 

Zaproszenie na badanie FOCUS

15 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konsultacjach jako FOCUS.

Badanie Focusowe skierowane jest do osób zatrudnionych w instytucjach doradztwa i poradnictwa zawodowego m. in Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, PUP, Centrum Informacji i planowania kariery zawodowej, Agencje Pośrednictwa Zawodowego, OHP oraz wszystkie firmy podobne do BD Center.

Wywiady Focusowe zostaną przeprowadzone z 33 Użytkownikami z województwa podkarpackiego. Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie dla każdego Uczestnika/czki Projektu gratyfikacja za poświęcony czas w wysokości 250,00 zł brutto.

 

Podkategorie