wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Wizyta u Partnera z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaanderen (oddziały: Bruksela, Leuven, Antwerpia)

14 luty 2020

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy 4-dniową wizytę u naszego Partnera ponadnarodowego z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaavderen. Wizyta miała na celu omówienie efektów projektu DUAL i projektu belgijskiego TPI-55 przez 4-rech ekspertów krajowych, jak i 5-ciu ekspertów ponadnarodowych z Belgii i 4-rech ekspertów ponadnarodowych z Bułgarii (partnerów w projekcie belgijskim TPI-55), wymianę dobrych praktyk, doświadczeń i informacji z instytucją belgijską oraz podsumować niemal 3-letnią współpracę ponadnarodową.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z części wydarzenia, na kanale SYNTRA Vlaanderen:
https://www.youtube.com/watch?v=iYscvkWYmWE

Dostępna jest również fotorelacja na FB SYNTRA Vlaanderen:
 https://www.facebook.com/pg/syntravlaanderen/photos/?tab=album&album_id=1004154599968819&ref=page_internal

Program wizyty był bardzo bogaty i obejmował spotkania z ekspertami belgijskimi (pracownikami i współpracownikami trzech oddziałów organizacji SYNTRA Vlaanderen), ekspertami bułgarskimi oraz udział w konferencji na temat kształcenia dualnego w Belgii (jak i efektów projektu TPI-55), która odbyła się w mieście Leuven.

Program obejmował m.in.:
1) Wizytę w oddziale SYNTRA Vlaanderen w Brukseli (odbyło się spotkanie z ekspertem ponadnarodowym - Karlien Winnelinckx) - omówiono trudności i problemy w projektach polskim i belgijskim  oraz występujące na szczeblu narodowym przy wdrażaniu reformy edukacji zawodowej i dualnego systemu kształcenia zawodowego w obu krajach.
2) Udział w dwumodułowej konferencji (około 300 uczestników), która odbyła się w mieście Leuven (sesje: plenarna na temat kształcenia dualnego i interaktywne przedstawiające efekty projektów innowacyjnych realizowanych przez różne organizacje belgijskie, w tym przez SYNTRA Vlaanderen, CEPAG, EURASHE).
3) Spotkanie z dwoma ekspertami z Belgii, którzy w czerwcu 2019r. gościli w Polsce - omówiono strukturę działania organizacji SYNTRA Vlaanderen, decyzję o likwidacji tego podmiotu i podziale na różne departamenty oraz przyszłą strukturę podmiotu.
4) Spotkanie z ekspertem SYNTRA Vlaanderen z oddziału w Leuven i delegacją z Bułgarii - omówiono sytuację w polskich, bułgarskich i belgijskich miastach w kontekście młodzieży NEET, dostępną literaturę i potencjał współpracy pomiędzy organizacjami w przyszłości.
5) Spotkanie z koordynatorem projektu wymiany ponadnarodowej Erasmus+ pn. Erasdu, realizowanego przez oddział SYNTRA Vlaanderen w Antwerpii.
6) Wizytę w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli.

Poniżej zdjęcia z wizyty (pierwsze 5 zdjęć pochodzi z FB SYNTRA Vlaanderen):

Ogólnopolskie warsztaty wdrożeniowe (zad. 5) zbliżają się ku zakończeniu - grupy 21/DUAL, 22/DUAL, 23/DUAL, 24/DUAL

28 styczeń 2020

 Szanowni Państwo,

 odbyły się kolejne 2-dniowe warsztaty zaplanowane w projekcie (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b) z terenu województw: mazowieckie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.

 Pozostała do przeszkolenia ostatnia grupa zrekrutowanych użytkowników.

 Poniżej zdjęcia ze szkoleń:

 

Ciąg dalszy 2-dniowych ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych (zad. 5) - grupy 17/DUAL, 18/DUAL, 19/DUAL, 20/DUAL

16 styczeń 2020

Szanowni Państwo, za nami kolejne warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b) z terenu województw: mazowieckie i podkarpackie. Poniżej zdjęcia ze szkoleń:

 

Nowy Rok i kolejne przeszkolone grupy w ramach 2-dniowych ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych (zad. 5) - grupy 13/DUAL, 14/DUAL, 15/DUAL, 16/DUAL

11 styczeń 2020

Szanowni Państwo,

za nami kolejne warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b) z terenu województw: dolnośląskie i podkarpackie.

Poniżej zdjęcia ze szkoleń:

 

Podkategorie