wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Kontynuacja 2-dniowych ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych (zad. 5) - grupa 4/DUAL

14 listopad 2019

Szanowni Państwo,

za nami kolejne warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5) dla użytkowników typu b) z terenu województwa lubelskiego.

Poniżej zdjęcia ze szkoleń:

Rozpoczęcie 2-dniowych ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych (zad. 5) - grupy 1/DUAL, 2/DUAL i 3/DUAL

07 listopad 2019

Szanowni Państwo,

za nami pierwsze ogólnopolskie komputerowe warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b) z terenu: województwo dolnośląskie, województwo opolskie, województwo śląskie.

Szkolenia prowadzi trener na podstawie opracowanych materiałów merytorycznych, a uczestnicy mają możliwość weryfikacji nabytej wiedzy podczas egzaminu wewnętrznego opartego na zestawieniu testów wiedzy -pre i -post. Po zakończeniu szkolenia uczestnikom wydawane są certyfikaty/zaświadczenia zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymują również ciągłe wsparcie eksperta ds. szkoleń zawodowych (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), który obecny jest na każdym szkoleniu i odpowiada na pytania merytoryczne uczestników, jak i przedstawia proces wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w innych krajach UE.

Uczestnicy otrzymują jako wsparcie towarzyszące: ciepłe posiłki, ciągłe przerwy kawowe, możliwość noclegu w hotelu *** (z kolacją i śniadaniem), zwrot kosztu dojazdu na warsztaty.

Poniżej zdjęcia pierwszych grup szkoleniowych:

Szkolenie ze zaktualizowanej platformy DUAL

16 październik 2019

Szanowni Państwo,

eksperci zaangażowani przez Partnera krajowego przeprowadzili w dniu 15.10.2019r. w Krakowie szkolenie ze zaktualizowanej platformy DUAL. Szkolenie kierowane było do trenerów i Zespołu Projektowego Lidera projektu.

Szkolenie obejmowało tematykę: Platforma DUAL, zakładanie konta i szkolenia e-learningowe, narzędzie diagnostyczne, pomoc platformy, raporty i przewodniki. Po zakończeniu szkolenia odbyła się dyskusja nt. ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia:

Rozpoczynamy rekrutację na 2-dniowe ogólnopolskie warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5)

30 sierpień 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczynamy rekrutację 240 Uczestników na ogólnopolskie 2-dniowe grupowe warsztaty wdrożeniowe (2 dni x 6 godzin zegarowych) - stacjonarne szkolenia komputerowe z udziałem trenera i wedle potrzeb również eksperta krajowego projektu DUAL. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wdrażania i używania produktów cyfrowych projektu DUAL (dostępnych na stronie: www.projektdual.pl).

Na warsztaty kadrę (rozumianą jako osoby związane z danym podmiotem na przykład na podstawie: umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, umowy o wolontariat, samozatrudnienia, innych form współpracy) kieruje osoba decyzyjna/instytucja na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego z załącznikiem dot. wnioskowania o pomoc de minimis (dotyczy tylko przedsiębiorców MŚP w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

Termin realizacji warsztatów zależny jest od przebiegu rekrutacji - wstępnie planujemy ich rozpoczęcie w III kwartale 2019r., a zakończenie w IV kwartale 2019r. (z możliwością przedłużenia na I kwartał 2020r.).

Szczegółowy harmonogram organizacji warsztatów dostępny będzie na stronie:

www.ksztalceniedualne.pl/index.php/harmonogram

Uczestnicy warsztatów otrzymają:
1) Wyżywienie (każdego dnia debaty zapewniony zostanie ciepły posiłek – dwa dania i napój) oraz przerwy kawowe
2) Jeden nocleg (pomiędzy pierwszym a drugim dniem warsztatów) w hotelu***
3) Refundację kosztów dojazdu oraz zaświadczenie udziału według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od uczestników warsztatów nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, za wyjątkiem znajomości podstawowej obsługi komputera.

 

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne pracujące/współpracujące/zatrudnione/samozatrudnione skierowane do udziału przez instytucje:

*kształcenia i szkolenia zawodowego (m.in. szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, inne)

i/lub

*doradztwa i poradnictwa zawodowego (m.in. agencje zatrudnienia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP, inne),

które posiadają siedzibę lub filię lub miejsce działalności na terenie Polski.

 

Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (warsztaty wdrożeniowe zad. 5) oraz wypełnienie i dostarczenie dwóch dokumentów:

1) Formularza rekrutacyjnego z deklaracją wdrożenia platformy DUAL (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz

2) Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z oświadczeniami (załącznik nr 2 do Regulaminu – jeśli dotyczy),

jako skany na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej na adres ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica (osobiście w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową).

 

Więcej informacji oraz ww. dokumenty znajdziecie Państwo na stronie:

http://ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

 

W razie pytań - zapraszamy do kontaktu drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też telefonicznie: 732 979 314 lub 603 103 698.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Podkategorie