wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Raport "desk research"

20 luty 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym Raportem z pogłębionej analizy materiału zastanego "desk research" w zakresie  kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego.
Raport sytuacji zastanej zawieraa dane z lat poprzednich i uwzględniać założenia reformy edukacyjnej.

Kliknij poniżej, aby pobrać raport w formacie PDF:

 Raport desk research DUAL.pdf

 

Terminy Badania FOCUS dla Odbiorców docelowych

06 luty 2018

Szanowni Państwo,

Mamy pierwsze grupy Badania FOCUS dla odbiorców docelowych.

Dziękujemy

Grupa I

14.02.2018 r. godzina 13:00-15:00

Grupa II

27.02.2018 r. godzina 14:00-16:00

Grupa III

27.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

 

Zaproszenie na Badanie FOCUS

01 luty 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konsultacjach jako FOCUS.

Badanie skierowane jest do Odbiorców docelowych (K i M, w tym ON: uczniowie /absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zaw.  oraz os. bezrobotne i bierne zaw. 18-29 lat nie uczące się,
nie pracujące i nie szkolące min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu, tzw. "młodzież NEET"):

Wywiady Focusowe zostaną przeprowadzone z 40 odbiorcami z województwa podkarpackiego. Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie dla każdego Uczestnika/czki Projektu gratyfikacja za poświęcony czas w wysokości 100,00 zł brutto.

 

Zakończenie rekrutacji do Badania FOCUS

26 styczeń 2018

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy rekrutację do Badania FOCUS, mamy ostatnie ustalone terminy:

Grupa IV

9.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

Grupa V

14.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

Grupa VI

16.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

 

Podkategorie