wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Badanie FOCUS- terminy testowania raportów

05 listopad 2018

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że dzięki Państwa zainteresowaniu badaniem FOCUSOWYM dotyczącym testowania jednego z głównych produktów tj 16 raportów- 1 na każdy region Polski mamy ustalone już terminy badania.

Badanie odbędzie się w sali Focusowej przy ulicy Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów

Grupa I

9.11.2018 r. w godzinach 14:00-16:00

Grupa II

9.11.2018 r. w godzinach 16:00-18:00

Grupa III

16.11.2018 r. w godzinach 14:00-16:00

Grupa IV

16.11.2018 r. w godzinach 16:00-18:00

Grupa V

29.11.2018 w godzinach 16:30-18:30

Grupa VI

29.11.2018 w godzinach 18:30-20:30

Grupa VII

30.11.2018 w godzinach 14:00-16:00

Grupa VIII

30.11.2018 w godzinach 16:00-18:00

 

Zaproszenie na Badanie FOCUS

30 październik 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu grupowym typu FOCUS skierowanym do osób zatrudnionych w Instytucjach kształcenia i lub szkolenia zawodowego (szkoły zawodowe instytucje szkoleniowe, CKU, CKP, KOWEZ) z województwa podkarpackiego.

Badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat wypracowanego w ramach projektu jednego z głównych produktów tj 16 raportów- 1 na każdy region Polski. Każda z rekrutowanych grup otrzyma jeden raport, który będzie omawiany podczas badania. Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie dla Uczestników/czek Projektu gratyfikacja za poświęcony czas w wysokości 250,00 zł brutto.

Czas trwania badania to 2 godziny zegarowe, dokładny termin będzie uzgodniony po zrekrutowaniu osób.

 

Raport z przeprowadzonych Badań FOCUS z Odbiorcami docelowymi

19 kwiecień 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym Raportem z przeprowadzonych Badań FOCUSOWYCH z Odbiorcami docelowymi tj. (K i M, w tym ON: uczniowie /absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zaw.  oraz os. bezrobotne i bierne zaw. 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu, tzw. "młodzież NEET").

Kliknij poniżej, aby pobrać raport w formacie PDF:

 RAPORT Z BADAŃ FGI Z MŁODZIEŻĄ.pdf

 

Raport z przeprowadzonych Badań FOCUS z Użytkownikami

18 kwiecień 2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym Raportem z przeprowadzonego Badania FOCUS z użytkownikami typu b) tj. instytucjami doradztwa i poradnictwa zawodowego m. in Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, PUP, Centrum Informacji i planowania kariery zawodowej, Agencje Pośrednictwa Zawodowego, OHP.

Kliknij poniżej, aby pobrać raport w formacie PDF:

 RAPORT Z BADAŃ FGI Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI.pdf

 

 

Podkategorie