wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Raport z badań potestowych

29 kwiecień 2019

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym Raportem z badań potestowych, dotyczącym testowania produktów projektu w roku 2018 przez uczestników z woj. podkarpackiego.

Kliknij poniżej, aby pobrać raport w formacie PDF:

RAPORT Z BADAŃ POTESTOWYCH DUAL.pdf

 

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie nowym partnerem projektu!

18 luty 2019

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 luty 2019r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała kandydaturę nowego partnera krajowego projektu, tj. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Zakończenie etapu testowania przez uczestników projektu

02 styczeń 2019

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zawiadamiamy, że przed końcem grudnia 2018r. firma BD Center sp. z o. o. zakończyła etap testowania produktów projektu (platforma, kursy e-learning, narzędzie diagnostyczne, raporty na 16 województw) z odbiorcami docelowymi oraz z użytkownikami.

W testowaniu raportów z poszczególnych województw wzięło udział 80 osób z województwa podkarpackiego, w tym 57 kobiet i 23 mężczyzn wszyscy z wykształceniem wyższym, wszyscy pracujący. Raporty testowało 22 instytucje szkolenia (tj. posiadających wpis do rejestru instytucji szkoleniowych) lub kształcenia zawodowego z woj. podkarpackiego.

Typy instytucji reprezentowanych przez testujących:
− przedsiębiorstwo - 25 (w tym: małe - 1 i mikroprzedsiębiorstwo - 24)
− organizacja pozarządowa - 18 (w tym: organizacje non profit - 3, towarzystwa - 12, zakłady - doskonalenia zawodowego - 3)
− uczelnia lub jednostka organizacyjna uczelni – 15 (w tym: politechnika – 2 i uniwersytet – 13)
− placówka systemu oświaty - 15 (w tym: policealne - 1, technikum - 1 i zespół szkół - 13)
− ośrodek wsparcia ekonomii społecznej - 5 (agencje rozwoju)
− inne – 2

Z kolei Platforma została przetestowana przez 33 osoby (29 kobiet i 4 mężczyzn). Wszyscy posiadali wykształcenie wyższe, wszyscy testujący to osoby pracujące zatrudnione w instytucjach doradztwa i poradnictwa zawodowego, posiadających siedziby na obszarze woj. podkarpackiego.

Platformę testowało 10 podmiotów – wszystkie to instytucje doradztwa i poradnictwa zawodowego (tj. posiadające wpis do krajowego rejestru agencji zatrudnienia) z woj. podkarpackiego.
Typy instytucji reprezentowanych przez testujących:
− organizacja pozarządowa - 15
− placówka systemu oświaty 1 (centrum kształcenia praktycznego/ zawodowego/ ustawicznego)
− przedsiębiorstwo 16 ( w tym : małe przedsiębiorstwo - 1, mikroprzedsiębiorstwo -15)
− inne – 1

Odrębnie odbyło się testowanie produktów przez 8 doradców zawodowych (7 kobiet i 1 mężczyzna) zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego. Każdy z ww. doradców testował narzędzie diagnostyczne i kursy e-learning z grupą odbiorców docelowych liczącą 5 osób (łącznie 8 grup x 5 osób = 40 odbiorców docelowych, z tego 18 kobiet i 22 mężczyzn), stanowiących potencjalnych klientów tychże doradców zawodowych w warunkach rynkowych – osób powyżej 18r. ż., którzy należeli do co najmniej jednej grupy docelowej:
− uczniów, czyli osób które podczas badania kształciły się lub szkoliły w systemie kształcenia lub szkolenia zawodowego,
− absolwentów systemu kształcenia lub szkolenia zawodowego,
− osób młodych w wieku 18-29 lat nie uczących się, nie szkolących i nie pracujących (tzw. NEET), zamieszkujących woj. podkarpackie.

 

Zmiana terminu Badania FOCUS

07 grudzień 2018

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby,  w dniu 7.12.2018 r. FOCUSY się niestety nie odbędą. Badanie FOCUSOWE dla całej grupy zostało przeniesione na 21.12.2018 roku

 

Podkategorie