wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Zakończenie rekrutacji do Badania FOCUS dla Odbiorców docelowych

01 marzec 2018

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy rekrutację do Badania FOCUS dla Odbiorców docelowych.

Zostały ustalone ostatnie terminy

Grupa IV

5.03.2018 r. godzina 14:00-16:00

Grupa V

20.03.2018 r. godzina 14:00-16:00

 

Raport "desk research"

20 luty 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym Raportem z pogłębionej analizy materiału zastanego "desk research" w zakresie  kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego.
Raport sytuacji zastanej zawieraa dane z lat poprzednich i uwzględniać założenia reformy edukacyjnej.

Kliknij poniżej, aby pobrać raport w formacie PDF:

 Raport desk research DUAL.pdf

 

Terminy Badania FOCUS dla Odbiorców docelowych

06 luty 2018

Szanowni Państwo,

Mamy pierwsze grupy Badania FOCUS dla odbiorców docelowych.

Dziękujemy

Grupa I

14.02.2018 r. godzina 13:00-15:00

Grupa II

27.02.2018 r. godzina 14:00-16:00

Grupa III

27.02.2018 r. godzina 16:00-18:00

 

Zaproszenie na Badanie FOCUS

01 luty 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konsultacjach jako FOCUS.

Badanie skierowane jest do Odbiorców docelowych (K i M, w tym ON: uczniowie /absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zaw.  oraz os. bezrobotne i bierne zaw. 18-29 lat nie uczące się,
nie pracujące i nie szkolące min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu, tzw. "młodzież NEET"):

Wywiady Focusowe zostaną przeprowadzone z 40 odbiorcami z województwa podkarpackiego. Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie dla każdego Uczestnika/czki Projektu gratyfikacja za poświęcony czas w wysokości 100,00 zł brutto.

 

Podkategorie