wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Cykl spotkań merytorycznych ekspertów w projekcie

16 lipiec 2019

Szanowni Państwo,

po zakończeniu debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej, w ramach zadania nr 4, w miesiącach czerwiec i lipiec 2019r. odbył się cykl spotkań eksperckich w projekcie.

Na spotkaniach eksperci zaangażowani przez Lidera i Partnera krajowego omawiali wnioski płynące z debaty przedwdrożeniowej, dalszy podział prac merytorycznych w projekcie oraz dotyczących nadzoru nad modyfikacją produktów projektu (zmiany platformy, digitalizacja narzędzia diagnostycznego i poprawionych scenariuszy e-learning, modyfikacja 16 raportów regionalnych).

Omówiono również kwestie merytoryczne związane z przygotowaniami do rozpoczęcia realizacji zadania nr 5 (wdrażania produktów projektu).

Poniżej zdjęcia z ostatniego spotkania eksperckiego:

Zakończenie 2-dniowej debaty przedwdrożeniowej

26 czerwiec 2019

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy debatę przedwdrożeniową, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i belgijskiego partnera. Debatę zorganizowano w budynku i sali dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z ogólnodostępnym i nieodpłatnym parkingiem. Uczestnicy nieodpłatnie otrzymali każdego dnia debaty wyżywienie i ciągłe przerwy kawowe, wsparcie tłumacza konsekutywnego polsko-angielskiego oraz jednorazowo materiały biurowe. Ponadto uczestnicy, których miejsce zamieszkania jest inne od miejscowości debaty mogli skorzystać z noclegu.

Zwiększenie liczby uczestników debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej!

24 czerwiec 2019

Szanowni Państwo!

Ponieważ zainteresowanie debatą jest tak duże, że liczba formularzy rekrutacyjnych przekroczyła zakładaną liczbę miejsc (30 sztuk), dla Państwa wygody zwiększamy liczbę uczestników debaty do maksymalnie 40 osób, co umożliwi kwalifikowanie kandydatów również z list rezerwowych.

Do zobaczenia jutro!

 

Wizyta Partnera z Belgii - SYNTRA Vlaanderen

24 czerwiec 2019

Szanowni Państwo!

Dziś zakończyliśmy pierwszy dzień 3-dniowej wizyty w Polsce naszego Partnera ponadnarodowego z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaavderen. Aby odpowiednio przygotować ekspertów krajowych, jak i ponadnarodowych na pierwszy dzień jutrzejszej debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej, wymienić dobre praktyki, doświadczenia i informacje z instytucją belgijską oraz uzyskać stosowne rekomendacje od naszego partnera ponadnarodowego, w Dębicy przeprowadzono szereg wizyt studyjnych (SUHSGIiZ, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, DARCO, Zespół Szkół nr 1 w Dębicy, Stowarzyszenie "Radość").

Dzisiaj miało miejsce również pierwsze/"wprowadzające" spotkanie ekspertów z Polski i Belgii (tematyka: przywitanie, krótkie wprowadzenie do struktury systemu edukacji w Polsce, reform edukacji (1999 i 2016), dyskusja).

Kliknij poniżej, aby pobrać pełen program wizyty:

 PEER LEARNING VISIT 24.-26.06.2019

Podkategorie