wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Spotkanie merytoryczne zorganizowane na prośbę uczestników projektu

19 lipiec 2019

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że po zakończeniu debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej, w ramach zadania nr 4, w dniu 18.07.2019r. o godzinie 17:00, na wniosek uczestników debaty, Lider projektu Educare et Servire zorganizowało spotkanie ekspertów projektu z wybranymi uczestnikami projektu, zainteresowanymi dalszą rozmową na tematy podjęte na debacie. Spotkanie miało postać panelu eksperckiego z udziałem moderatora.

W spotkaniu wzięło udział dwóch ekspertów merytorycznych projektu - Prezydent Fundacji Educare et Servire, Pan Antoni Kamiński (ekspert ds. kształcenia zawodowego) ze strony Lidera oraz dr Damian Liszka (ekspert ds. szkoleń zawodowych) ze strony Partnera projektu (Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Gościem honorowym i moderatorem spotkania był Pan Paweł Kudroń, Prezes Fundacji PRO EUROPAE BONO - będący uprzednio uczestnikiem i prelegentem debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej.

W spotkaniu uczestniczyło również 7 uczestników, reprezentujących środowiska trenerów szkoleniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców/pracodawców, szkół zawodowych - głównych podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia dualnego w naszym kraju.

Na spotkaniu uczestnicy oraz eksperci zaangażowani przez Lidera i Partnera krajowego omawiali wnioski płynące z debaty przedwdrożeniowej, system kształcenia dualnego w Belgii, dalsze etapy współpracy ponadnarodowej na rzecz wspomagania systemu kształcenia dualnego w Polsce. Spotkanie zakończyła dyskusja wszystkich uczestników na tematy przedstawione przez moderatora.

Organizacja spotkania możliwa była dzięki uprzejmości P. Antoniego Kamińskiego, który pokrył wszelkie wydatki związane z tym nieplanowanym uprzednio wydarzeniem ze środków własnych.

Spotkanie to obrazuje jak duży wpływ na szkolenie i kształcenie dualne w naszym kraju ma realizacja projektu DUAL.

 

Cykl spotkań merytorycznych ekspertów w projekcie

16 lipiec 2019

Szanowni Państwo,

po zakończeniu debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej, w ramach zadania nr 4, w miesiącach czerwiec i lipiec 2019r. odbył się cykl spotkań eksperckich w projekcie.

Na spotkaniach eksperci zaangażowani przez Lidera i Partnera krajowego omawiali wnioski płynące z debaty przedwdrożeniowej, dalszy podział prac merytorycznych w projekcie oraz dotyczących nadzoru nad modyfikacją produktów projektu (zmiany platformy, digitalizacja narzędzia diagnostycznego i poprawionych scenariuszy e-learning, modyfikacja 16 raportów regionalnych).

Omówiono również kwestie merytoryczne związane z przygotowaniami do rozpoczęcia realizacji zadania nr 5 (wdrażania produktów projektu).

Poniżej zdjęcia z ostatniego spotkania eksperckiego:

Zakończenie 2-dniowej debaty przedwdrożeniowej

26 czerwiec 2019

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy debatę przedwdrożeniową, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i belgijskiego partnera. Debatę zorganizowano w budynku i sali dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z ogólnodostępnym i nieodpłatnym parkingiem. Uczestnicy nieodpłatnie otrzymali każdego dnia debaty wyżywienie i ciągłe przerwy kawowe, wsparcie tłumacza konsekutywnego polsko-angielskiego oraz jednorazowo materiały biurowe. Ponadto uczestnicy, których miejsce zamieszkania jest inne od miejscowości debaty mogli skorzystać z noclegu.

Zwiększenie liczby uczestników debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej!

24 czerwiec 2019

Szanowni Państwo!

Ponieważ zainteresowanie debatą jest tak duże, że liczba formularzy rekrutacyjnych przekroczyła zakładaną liczbę miejsc (30 sztuk), dla Państwa wygody zwiększamy liczbę uczestników debaty do maksymalnie 40 osób, co umożliwi kwalifikowanie kandydatów również z list rezerwowych.

Do zobaczenia jutro!

 

Podkategorie