wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Uczestnicy projektu

Grupy docelowe:

1) użytkownicy:  to instytucje i ich kadra w całym kraju:

  1. a) instytucje kształcenia i/lub szkolenia zawodowego odbiorców docelowych (m.in. szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, CKU, CKP, KOWEZ, i inne), które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania;
  2. b) instytucje doradztwa i poradnictwa zawodowego dla odbiorców docelowych (m.in. Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, PUP, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Agencje Poradnictwa Zawodowego, OHP, i inne, które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania;

2) odbiorcy docelowi (kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne: uczniowie/absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu, tzw. „młodzież NEET”).