wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Do pobrania

ZADANIE NR 5 - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

 

Zadanie nr 5:

Dokumenty rekrutacyjne dla Kandydata/tki do projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Warsztaty wdrożeniowe zad. 5)

Formularz rekrutacyjny z deklaracją wdrożenia platformy DUAL (załącznik nr 1 do Regulaminu)

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z oświadczeniami (załącznik nr 2 do Regulaminu - dotyczy tylko przedsiębiorców MŚP w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)

 

Dokumenty dla Uczestnika/czki projektu:

Umowa uczestnictwa w projekcie (Warsztaty wdrożeniowe zad. 5)

Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu indywidualnego/ej indywidualnego/ej (załącznik nr 1 do Umowy)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do Umowy)

Wzór przykładowych dokumentów potwierdzających wdrożenie rozwiązania do praktyki przez instytucję (załącznik nr 3 do Umowy)

 

Wniosek o refundację kosztów dojazdu (Warsztaty wdrożeniowe zad. 5)

 

________________________________________

 

ZADANIE NR 4 JEST ZAKOŃCZONE !!!

 

Zadanie nr 4:

Dokumenty rekrutacyjne dla Kandydata/tki do projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Debata przedwdrożeniowa zad. 4)

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu)

Wniosek dotyczący zapewnienia noclegu (załącznik nr 2 do Regulaminu)

 

Dokumenty dla Uczestnika/czki projektu:

Umowa uczestnictwa w projekcie (Debata przedwdrożeniowa zad. 4)

Oświadczenie Uczestnika/czki projektu (załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do Umowy)

 

Wniosek o refundację kosztów dojazdu