wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Wizyta u Partnera z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaanderen (oddziały: Bruksela, Leuven, Antwerpia)

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy 4-dniową wizytę u naszego Partnera ponadnarodowego z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaavderen. Wizyta miała na celu omówienie efektów projektu DUAL i projektu belgijskiego TPI-55 przez 4-rech ekspertów krajowych, jak i 5-ciu ekspertów ponadnarodowych z Belgii i 4-rech ekspertów ponadnarodowych z Bułgarii (partnerów w projekcie belgijskim TPI-55), wymianę dobrych praktyk, doświadczeń i informacji z instytucją belgijską oraz podsumować niemal 3-letnią współpracę ponadnarodową.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z części wydarzenia, na kanale SYNTRA Vlaanderen:
https://www.youtube.com/watch?v=iYscvkWYmWE

Dostępna jest również fotorelacja na FB SYNTRA Vlaanderen:
 https://www.facebook.com/pg/syntravlaanderen/photos/?tab=album&album_id=1004154599968819&ref=page_internal

Program wizyty był bardzo bogaty i obejmował spotkania z ekspertami belgijskimi (pracownikami i współpracownikami trzech oddziałów organizacji SYNTRA Vlaanderen), ekspertami bułgarskimi oraz udział w konferencji na temat kształcenia dualnego w Belgii (jak i efektów projektu TPI-55), która odbyła się w mieście Leuven.

Program obejmował m.in.:
1) Wizytę w oddziale SYNTRA Vlaanderen w Brukseli (odbyło się spotkanie z ekspertem ponadnarodowym - Karlien Winnelinckx) - omówiono trudności i problemy w projektach polskim i belgijskim  oraz występujące na szczeblu narodowym przy wdrażaniu reformy edukacji zawodowej i dualnego systemu kształcenia zawodowego w obu krajach.
2) Udział w dwumodułowej konferencji (około 300 uczestników), która odbyła się w mieście Leuven (sesje: plenarna na temat kształcenia dualnego i interaktywne przedstawiające efekty projektów innowacyjnych realizowanych przez różne organizacje belgijskie, w tym przez SYNTRA Vlaanderen, CEPAG, EURASHE).
3) Spotkanie z dwoma ekspertami z Belgii, którzy w czerwcu 2019r. gościli w Polsce - omówiono strukturę działania organizacji SYNTRA Vlaanderen, decyzję o likwidacji tego podmiotu i podziale na różne departamenty oraz przyszłą strukturę podmiotu.
4) Spotkanie z ekspertem SYNTRA Vlaanderen z oddziału w Leuven i delegacją z Bułgarii - omówiono sytuację w polskich, bułgarskich i belgijskich miastach w kontekście młodzieży NEET, dostępną literaturę i potencjał współpracy pomiędzy organizacjami w przyszłości.
5) Spotkanie z koordynatorem projektu wymiany ponadnarodowej Erasmus+ pn. Erasdu, realizowanego przez oddział SYNTRA Vlaanderen w Antwerpii.
6) Wizytę w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli.
Kliknij poniżej, aby pobrać sprawozdanie szczegółowe z wizyty w formacie PDF:

TUTAJ

Poniżej zdjęcia z wizyty (pierwsze 5 zdjęć pochodzi z FB SYNTRA Vlaanderen):