wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Ogólnopolskie warsztaty wdrożeniowe (zad. 5) zbliżają się ku zakończeniu - grupy 21/DUAL, 22/DUAL, 23/DUAL, 24/DUAL

 Szanowni Państwo,

 odbyły się kolejne 2-dniowe warsztaty zaplanowane w projekcie (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b) z terenu województw: mazowieckie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.

 Pozostała do przeszkolenia ostatnia grupa zrekrutowanych użytkowników.

 Poniżej zdjęcia ze szkoleń: