wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Cykl spotkań merytorycznych ekspertów w projekcie

Szanowni Państwo,

po zakończeniu debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej, w ramach zadania nr 4, w miesiącach czerwiec i lipiec 2019r. odbył się cykl spotkań eksperckich w projekcie.

Na spotkaniach eksperci zaangażowani przez Lidera i Partnera krajowego omawiali wnioski płynące z debaty przedwdrożeniowej, dalszy podział prac merytorycznych w projekcie oraz dotyczących nadzoru nad modyfikacją produktów projektu (zmiany platformy, digitalizacja narzędzia diagnostycznego i poprawionych scenariuszy e-learning, modyfikacja 16 raportów regionalnych).

Omówiono również kwestie merytoryczne związane z przygotowaniami do rozpoczęcia realizacji zadania nr 5 (wdrażania produktów projektu).

Poniżej zdjęcia z ostatniego spotkania eksperckiego: