wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Zakończenie 2-dniowej debaty przedwdrożeniowej

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy debatę przedwdrożeniową, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i belgijskiego partnera. Debatę zorganizowano w budynku i sali dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z ogólnodostępnym i nieodpłatnym parkingiem. Uczestnicy nieodpłatnie otrzymali każdego dnia debaty wyżywienie i ciągłe przerwy kawowe, wsparcie tłumacza konsekutywnego polsko-angielskiego oraz jednorazowo materiały biurowe. Ponadto uczestnicy, których miejsce zamieszkania jest inne od miejscowości debaty mogli skorzystać z noclegu.

 

Udział w debacie wzięło, oprócz uczestników debaty, również 4 ekspertów krajowych i 3 ekspertów ponadnarodowych. Na debacie przedstawiono wnioski i rekomendacje przed rozpoczęciem wdrażania rozwiązania do praktyki. Na debatę zaproszono przedstawiciela MEN oraz jednostek zależnych (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

Uczestnicy debaty mogli wysłuchać ciekawych wystąpień prelegentów: Karlien Winnelinckx (SYNTRA VLAANDEREN, Belgia), Mieke Vandekerckhove (SYNTRA VLAANDEREN, Belgia), Kurt De Wispelaere (SYNTRA VLAANDEREN, Belgia), dr hab. Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) dr Mariusz Dzięglewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Damian Liszka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Małgorzata Kuźbida (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Piotr Golema (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie), Grzegorz Strasiński (Wojewódzki Urzędu Pracy w Rzeszowie), Paweł Kudroń (Prezes Fundacji Pro Europae Bono), Małgorzata Mac (WIMSystem), Jakub Mac (WIMSystem).

Kliknij poniżej, aby zobaczyć prezentacje:

https://drive.google.com/drive/folders/10Q-Lk9eipdiD8u1__yTS2CY6xOebIX3Q

Moderatorem pierwszego dnia debaty był dr Mariusz Dzięglewski, a kolejnego Prezydent EDUCARE i ekspert ds. kształcenia zawodowego - mgr. inż. Antoni Kamiński.

Aby w pełni umożliwić wymianę informacji i dobrych praktyk, na debatę w charakterze gości honorowych zaproszono również: Urszulę Martynowicz (Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego - Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie), dr Barbarę Pelczar-Białek (Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu - Urząd Marszałkowski w Rzeszowie), Małgorzatę  Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), Piotra Golemę (Kierownik Wydziału Edukacji EFS - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie),Grzegorz Strasiński (Z-ca Kierownika Wydziału Wdrażania PO WER - Wojewódzki Urzędu Pracy w Rzeszowie). Za jednym wyjątkiem goście honorowi odpowiedzieli na zaproszenia i stawili się osobiście lub też delegując zastępcę.

Każdego dnia debaty w niezależnej sali odbywało się też spotkanie eksperckie polsko-belgijskie. W dniu 25.06.2019r. miało miejsce spotkanie nr 2 (tematyka: podsumowanie debaty, rozmowa o dalszych działaniach ponadnarodowych w projekcie DUAL i w projekcie belgijskim, dyskusja). Natomiast w dniu 26.06.2019r. miało miejsce spotkanie nr 3/kończące wizytę naszego partnera z Belgii w Polsce (tematyka: podanie rekomendacji na temat planowanych zmian produktów projektu DUAL przez ekspertów SYNTRA Vlaanderen, omówienie zasad dalszej współpracy, dyskusja).

W dniu 25.06.2019r., po zakończeniu debaty odbyło się w celu umożliwienia wymiany informacji i dobrych praktyk spotkanie ekspertów krajowych i ponadnarodowych projektu DUAL z pracodawcą oraz dwiema stażystkami, uczestniczącymi w projekcie aktywizacji zawodowej poprzez nauczanie dualne w jednym z licznych projektów realizowanych przez EDUCARE.

Zapraszamy do obszernej galerii zdjęć z debaty: