wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Wizyta Partnera z Belgii - SYNTRA Vlaanderen

Szanowni Państwo!

Dziś zakończyliśmy pierwszy dzień 3-dniowej wizyty w Polsce naszego Partnera ponadnarodowego z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaavderen. Aby odpowiednio przygotować ekspertów krajowych, jak i ponadnarodowych na pierwszy dzień jutrzejszej debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej, wymienić dobre praktyki, doświadczenia i informacje z instytucją belgijską oraz uzyskać stosowne rekomendacje od naszego partnera ponadnarodowego, w Dębicy przeprowadzono szereg wizyt studyjnych (SUHSGIiZ, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, DARCO, Zespół Szkół nr 1 w Dębicy, Stowarzyszenie "Radość").

Dzisiaj miało miejsce również pierwsze/"wprowadzające" spotkanie ekspertów z Polski i Belgii (tematyka: przywitanie, krótkie wprowadzenie do struktury systemu edukacji w Polsce, reform edukacji (1999 i 2016), dyskusja).

Kliknij poniżej, aby pobrać pełen program wizyty:

 PEER LEARNING VISIT 24.-26.06.2019

 Zdjęcia z pierwszego dnia wizyty: