wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Zwiększenie liczby uczestników debaty 2-dniowej przedwdrożeniowej!

Szanowni Państwo!

Ponieważ zainteresowanie debatą jest tak duże, że liczba formularzy rekrutacyjnych przekroczyła zakładaną liczbę miejsc (30 sztuk), dla Państwa wygody zwiększamy liczbę uczestników debaty do maksymalnie 40 osób, co umożliwi kwalifikowanie kandydatów również z list rezerwowych.

Do zobaczenia jutro!