wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Wpływ pandemii COVID na zjawisko NEET

15 lipiec 2021

Pierwszy raz od siedmiu lat powiększyła się grupa, którą Eurostat określił angielskim skrótem NEET. W opinii kontrolerów EUROSTAT, pandemia koronawirusa i wywołany przez nią kryzys najmocniej uderzył w młode pokolenie.

Jak ocenił Eurostat najbardziej wzrósł poziom bierności wśród 25-29 latków. W roku wybuchu pandemii prawie 20% młodzieży w tym wieku nie pracowało, nie uczyło się ani nie szkoliło (18,6 proc. – o 1,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej).

Wg. Eurostatu najwięcej młodych biernych było w zeszłym roku we Włoszech- ponad 29 proc. Najmniej w Holandii - zaledwie 8,2 proc. Młodzi polacy są gdzieś pośrodku skali z wynikiem 16,7 proc.

Platforma DUAL jako narzędzie w projekcie Szkoła Rozwoju Talentów

12 kwiecień 2021

Składając wniosek o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 o tematyce: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Fundacja Educare et Servire postanowiła wykorzystać w projekcie „Szkoła Rozwoju Talentów“ narzędzie internetowe, jakim jest platforma cyfrowa związana z edukacją zawodową i kształceniem oraz szkoleniem w systemie dualnym PROJEKTDUAL.PL

W marcu 2021 r. zawarto umowę na realizację projektu. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie na szkolenie ze zdalnej pracy z uczniami, które ma zawierać element użytkowania platformy DUAL przez 38 uczniów niepełnosprawnych szczególnie zagrożonych byciem tzw. NEET’em po ukończeniu szkoły.

Zatrudniony w projekcie Doradca Zawodowy ma w swoim zakresie obowiązków prowadzenie zajęć doradczo-psychologicznych z użyciem platformy.

Promowanie platformy DUAL

12 październik 2020

Miło nam poinfomować, że platforma DUAL promowana była i jest przez trenerów prowadzących warsztaty wdrożeniowe podczas prowadzenia przez nich zajęć z zakresu profilaktyki, doradztwa i przedsiębiorczości w różnych szkołach na terenie całej Polski m. in. w:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu;
 • Szkoła Podstawowa w Zaborowicach;
 • Szkoła Stowarzyszeniowa w Rogowicach;
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Dzielnicowego Warszawa Białołęka;
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Warszawie;
 • Zespół Szkół w Bratianie;
 • Szkoła Podstawowa w Skarlinie;
 • Szkoła Podstawowa w Jamielniku;
 • Szkoła Podstawowa w Gwiżdzinach;
 • Szkoła Podstawowa w Radomnie;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach;
 • Szkoła Podstawowa w Machowej;

Strona platfowmy DUAL www.projektdual.pl polecana była jako atrakcyjna pod kątem:

 • ścieżki dla obecnych uczniów szkolnictwa zawodowego
 • ścieżki dla absolwentów szkolenia lub kształcenia zawodowego
 • ścieżki dla osób młodych nie szkolących się, nie uczących się i nie pracujących

Platforma DUAL jako narzędzie dla nauczycieli

21 wrzesień 2020

W dniu 19 września 2020 r. odbyła się Rada Pedagogiczna Szkół Fundacji Educare et Servire, na której przedstawiono obecnym nauczycielom możliwości platformy DUAL, zwłaszcza w dziedzinie doradztwa zawodowego - możliwości szkoleń i doskonalenia zawodowego, szczególnie przydatnego w czasach COVID 19 dla uczniów szkoły branżowej I stopnia.

Podkategorie